תמונות מטקס קבלת התורה של שכבת ב' שנערך בחודש אוקטובר בבית הכנסת בכפר הנגיד