לוח צילצולים

בית ספר "גן רווה"

8:30-9:20

שיעור ראשון
9:20-10:05 שיעור שני
10:05-10:15 הפסקת אוכל
הפסקה הפסקה
10:35-11:25 שיעור שלישי
11:25-12:10 שיעור רביעי
12:10-12:20 הפסקה
12:20-13:05 שיעור חמישי
13:10-13:55 שיעור שישי
13:55-14:40 שיעור שביעי