תמונה של מנהל משתמש
בחירת יו"ר הנהגה מוסדית
על ידי מנהל משתמש בתאריך 13/10/2016, 14:01
 
מפגש ראשון של ההנהגה המוסדית
התקיים ביום חמישי 29.9.16 .
בבחירות להנהגה המוסדית לשנת הלימודים תשע"ז 
נבחר ליו"ר ההנהגה מר  אורי יעקובי .
 
 
 
 
ל