סיום שעות הלימודים

 

פיזור אוטובוסים - תשע"ז

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

 

12:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כולם

בשעה 12:00

 

13:05

א-1,א-2,א-3,א-4

ב-1,ב-2, ב-3

ג-1, ג-21,

ד2, ד-3

ה-1, ה-2, ה-3

ו-1, ו-2, ו-4

 

א-1,א-2,א-3,א-4

ב-1,ב-2, ב-3

 

ד-2, ד-3, 

ה-4

 

ז1

ח3

א-1,א-2,א-3,א-4

ב-1,ב-2,ב-3

ג3

ד-1,ד-2

ה-1,ה-2,ה4

ו-3

ז-1,ז-2

א-1,א-2,א-3,א-4

ב-1,ב-2,ב-3

ג-1,ג-2,ג-3

ד-1

ה-3

ו-1,ו-3, ו-4

 

ח-1,ח-2,ח-4

א-1,א-2,א-3,א-4

ב-1,ב-2,ב-3

ג-1,ג-2,ג-3

ד-1,ד3

ה-4

ו-2,ו-4

ז-2

 

 

 

13:55

ג-3

ד1

ה4

ו-3

ז-1, ז-2

ח-1, ח4

ג-1,ג-2, ג-3

ד-1

ה-1, ה-2, ה-3

ו-1, ו-2, ו3, ו-4

 

ח-2, ח4

ג-1,ג-2

ד-2

ה-3

ו-1,ו-2,ו4

ח-1,ח-2,ח-3, ח-4

 

 ד-2, ד-3

ה-1,ה-2,ה4

ו-2

ז-2

ח-3

 

ד-2,

ה-1,ה-2,ה-3

ו-1,ו-3

ז-1

ח-1,ח-2ח-3ח-4

 

 

14:40

 

 ח-2, ח3

 

 

 

ז-2

ח-1

 

 

 

 ז-1

 

 

 

 

שינוי אחרון: 30/11/2017, 20:07