נתיב האור

נתיב האור – קבוצת מנהיגות בית ספרית

 "נתיב האור" הינו פרויקט חינוכי בית ספרי-קהילתי לתלמידי שכבת ד' בהובלת ליאת לוי מחנכת כיתה ד-2. מטרת הפרויקט לחנך להתנהגות בטיחותית ונבונה בסביבה צורכת  חשמל.

לפעילות זו ייבחרו נציגים משלוש הכיתות אשר באחריותם:

  1. הנציגים ידריכו את הכיתות לכללי הבטיחות ושימוש נכון בחשמל.
  2. הנציגים יתנסו בבניית מערכי הדרכה.
  3. הנציגים יכירו את מרכיבי רשת החשמל ויידעו כיצד לאתר ולדווח על מפגעים. (סיור עם נציג מחברת החשמל )
  4. הנציגים יפעלו בדרכים מגוונות למען העברת מסר הבטיחות ושימוש מושכל בחשמל. 

 

שינוי אחרון: 3/12/2016, 19:29