פרס הצטיינות

פרס הצטיינות לבית הספר לשנה"ל תשע"ו.
בבית ספרינו  מועברת תוכנית  "שגרירי מפתח הל"ב" - תכנית חברתית ערכית לטיפוח מעורבות חברתית  בהובלת הרכזת החברתית שלומית הרוש ובשיתוף הצוות החינוכי.
בכל חודש כיתה אחרת יוזמת, מתכננת ומבצעת פעילות חברתית בחיבור לערכי "מפתח הל"ב" תוך שימת דגש על סוגיות חברתיות ערכיות רלוונטיות.
בשנה"ל תשע"ו בית ספרינו בחר לקדם מעורבות חברתית באמצעות יישום "שגרירי מפתח הל"ב"
בתום תהליך הערכה ארצי שבחן את טופסי התיעוד החודשיים שנשלחו נמצא כי יישום מודל השגרירים היה ברמת הצטיינות
יישר כוח !

שינוי אחרון: 28/12/2016, 22:01