אדם וסביבה ג-ד

סילבוס מרחב אקולוגי

הקדמה

תכנית "המרחב האקולוגי", הינה תכנית המיועדת לכיתות ג' ומעלה.

עד לפני עשורים בודדים רוב הילדים גדלו בעולם בקשר מתמיד עם ההתרחשויות הממשיות של סביבתם הטבעית. תהליכי השינוי הפועלים בעולם המערבי חוללו שינוי מרחיק לכת בעולמם של הילדים. הילדים כיום מנותקים רוב היום ממגע ישיר עם הסביבה, הצומח,  החי ומתופעות הטבע המשתנות והקבועות. הפעילות בביה"ס הולכת ונסגרת בין כותלי בכיתה , היציאה לחצר ולאוויר הפתוח מוגבלת בזמן .

מטרות כלליות:

  • שימוש אינטנסיבי במתחם האקולוגי כסביבה לימודית ייחודית  , המזמנת למידה חקרנית, אקטיבית ויצרנית.
  • הבנת תהליכי עיבוד חקלאיים בשיטות קדומות.
  • לקיחת אחריות.
  • הנאה ושמחת חיים.
  • הבנת תהליכים בוטאנים .

 

דגשים :

ü      לימוד רציף לאורך כל השנה של  נושא הגינה על תחומיו השונים.

ü      לימוד מיומנויות גנניות כגון : עישוב, הצנעת קומפוסט, הכנת ערוגות, זריעה , שתילה, הכנת קומפוסט ועוד.

ü      דגש על חקר במרחב בנושאים שונים.

ü      לימוד מעשי של חלקי הצמח, מחזור חיי הצמח, פריחה ועוד.

ü      הכרת שתילי חורף וקיץ.

ü      הכרת צמחי תבלין והשימוש בהם.

ü      הכרת פרחי הבר בסביבה הקרובה.

ü      הכרת תהליכי עיבוד חקלאיים מסורתיים.

העשייה בתכנית מתבצעת בקבוצות עבודה קטנות ובכך מתקיים במקביל לתכנים    המקצועיים , תהליך חברתי לקידום ערכים כגון: שותפות, כבוד הדדי, אחריות ועוד.

ערכים אלו רלוונטיים לפיתוח חברה מקיימת.

התוכנית הלימודים בנויה כולה על  התהליכים השונים המתרחשים בגינה .הילדים לומדים משיעור לשיעור, ובונים את הידע מעבודה מעשית בחוץ.

 

שינוי אחרון: 5/09/2017, 21:38