אדם וסביבה א- ב

סילבוס מרחב סביבות

הקדמה

תכנית מרחב סביבות מותאמת לכיתות א' –ב'.

עד לפני עשורים בודדים רוב הילדים גדלו בעולם בקשר מתמיד עם ההתרחשויות הממשיות של סביבתם הטבעית. תהליכי השינוי הפועלים בעולם המערבי חוללו שינוי מרחיק לכת בעולמם של הילדים. הילדים כיום מנותקים רוב היום ממגע ישיר עם הסביבה, הצומח,  החי ומתופעות הטבע המשתנות והקבועות. הפעילות בביה"ס הולכת ונסגרת בין כותלי בכיתה , היציאה לחצר ולאוויר הפתוח מוגבלת בזמן .

מטרת התכנית

מטרת התוכנית היא לאפשר לילדים לפעול , לחקור ולחוות את המעגלים הקרובים של סביבתם כדי ליצור שייכות ואהבה לעולם הסובב אותם. התוכנית מתמקדת בהקמת גינת ירק , הכרת החי, הצומח והשפעת האדם בסביבה הקרובה. הילדים לומדים להתבונן בסביבה ולראות את השינויים החלים בה לאורך עונות השנה, כמו כן מושם דגש על חגי ישראל כפי שמשתקפים בטבע.

שינוי אחרון: 5/09/2017, 21:44