מנהיגות ירוקה ה ו

 

תכנית סקמ"ח (סביבה, קיימות, מנהיגות, חברה)

אודות התכנית

מצבן של המערכות הטבעיות בכדור הארץ נמצא במגמת הידרדרות. בכדי שנוכל ליצור שינוי אמיתי, נדרשים שיתוף פעולה בינלאומי אמיץ, וקבלת החלטות משותפות מרחיקות לכת. אנו מאמינים כי יש כבר עתה, להתחיל ולבנות את מנהיגי הדור הבא ולטפח בהם ערכים ומיומנויות אשר ידרשו להם בכדי לעמוד במשימות חשובות אלו בעתיד.

תכנית סקמ"ח פותחה בכדי לחזק בחברה ערכים כגון: שיתוף פעולה, אחריות אישית וקבוצתית, צדק חלוקתי וסביבתי, נתינה ואקטיביזם. ערכים אלו נחוצים בכדי לבנות את דור המנהיגים של המחר.

התכנית פועלת בשימוש במתודות של לימוד חוץ כיתתי-O.D.T

TRAINING   OUT-DORופועלת באופן הבא: משימת אתגר> עיבוד רפלקטיבי >העברת המסר מתחום המשחק אל היומיום> עיבוד השלכתי כלפי העולם. בעת הלימוד בשיטה זו ההרגשה הראשונית היא של משחק(לא של למידה). חברי הקבוצה מרוכזים בהשלמת המשימה, ואינם  שמים לב לתוצרי הלוואי לכאורה – דרך התנהלות הקבוצה. 

שינוי אחרון: 6/09/2017, 14:28