חזון בית הספר

 

חזון ומדיניות כוללת של ביה"ס

 

בית הספר דוגל בטיפוח תלמיד- בוגר המשלב ערכי מורשת, ערכים לאומיים, אזרחיים וקיומיים, בדרך של למידה, חקירה ומעורבות.

 

 התפיסה חינוכית מבוססת על מספר עקרונות:

 • כל תלמיד יכול.
 • זכות האדם לכבוד.
 • כל אדם/תלמיד ייחודי ומיוחד.
 • למידה משמעותית נעשית:
  1. תוך הבניה של הבנות חדשות.
  2. תוך תחושה של שייכות ומוגנות.
 • כל אדם צריך להיות מעורה בחברה בה הוא חי ולהכיר את תרבות עמו ושורשיו.

 

 

דמות הבוגר של בית הספר האזורי 'גן רווה'

מאפיינים ערכיים

 • בוגר המכיר את התרבות של מדינתו, חש אליה שייכות ומחויב לה.
 • בוגר  המכיר בשונות וסובלני לזולתו.
 • בוגר החושב ומתנהג על פי מידות ערכיות מוסריות אוניברסאליות.

 

יכולות ומיומנות

 • בוגר  בעל מודעות עצמית וחשיבה ביקורתית, סקרן בעל ידע רחב ויכולת נגישות לידע והסתגלות לשינויים.
 • בוגר בעל מיומנויות חשיבה יצירתית ויכולת פתרון בעיות.
 • בוגר בעל אינטליגנציה רגשית מפותחת, מכיר בנקודת החוזק ובנקודת הטוענות שיפור.
 • בוגר המסוגל לבחור את תחומי העניין ודרכי הלמידה המתאימות לו.
 • בעל יכולת קבלת החלטות.
 • בוגר היודע להשתמש באופן מושכל במיומנויות ובטכנולוגיה של המאה ה- 21 להתפתחות ולהעצמה אישית וחברתית.לצורך יישום התפיסה החינוכית והשגת דמות הבוגר יהיו מאפייני ביה"ס כדלהלן:

 • ארגון הנותן מענה ליכולות השונות של התלמידים על-ידי מתן אפשרויות למידה בדרכים מגוונות, תוך חשיפה והרחבה של תחומי עניין וידע.

 

 • מערכת בה מתקיימים תהליכים חברתיים תוך קיום דיאלוג רציף בין הפרטים השייכים אליה.

 

 • מקום המאפשר לתלמידיו לחוש מוגנים ושייכים לקהילת התלמידים בו, על ידי טיפוח מעורבות של תלמידים בתהליכי למידה וחברה.

 

 • מקום המזמן התנסויות שיכללו תהליכים רפלקטיביים. חלק מההתנסויות יכללו חשיפה ובחירה של תחומי דרכי למידה/הוראה שונים.

 

 • מקום שיצור הזדמנויות למעורבות ואזרחות פעילה ותורמת לקהילה ולמדינה.

 

 • הלמידה בבית הספר תעשה במסגרת רב-גילית במידת הצורך וההתאמה.

 

 

שינוי אחרון: 3/09/2014, 10:13