בעלי תפקידים וצוות בית הספר

בעלי תפקידים תשע"ט

מנהלת: גלית אסא

ס. מנהלת: בכר רונית

ס. מנהלת: ורד הזרחי

רכזת תקשוב - רותי לקסמן

רכזת עברית - רונית בכר

רכזת אנגלית - ויקי אבישר

רכזת מתמטיקה - שרון ללוש

רכזת טיולים - עדנה ירון

רכזת בטחון ובטיחות - ענבל לויטין

יועצות: דנינו יוסיי, אוחיון ספיר

כיתה שם המורה
1 א 1 יעל שי
2 א2 ליר פורומבה
3 א3 שחר קליגמן גולן
4 א4 ורד הזרחי
5 ב1 מיכל שיק
6 ב2 לילך יטח
7 ב3 מיטל טל
8 ג1 שלומית הרוש
9 ג2 קרן אורן
10 ג3 אופק קוסינסקי
11 ד1  פנינה בינמן
12 ד2 שירן סופר
13 ד3 שירן סופר
14 ה1 רחל נחשוני
15 ה2 יעל ביבי
16 ה3 ג'ודי סלע שני
17 ו1 רותי לקסמן
18 ו2 ליאת לוי
19 ו3 ספיר אוחיון
20 ז1 שרון ללוש
21 ז2 הודיה יחזקאל
22 ז3 יהודית שוורץ
23 ז4 נורית צוריה
24 ח1 שלומי לשם
25 ח2 רונית בכר
26 ח3 עדנה ירון

שינוי אחרון: 26/08/2018, 11:09