לוח צלצולים

לוח צלצולים - בבית ספר "גן רווה"

8:30-9:20

שיעור ראשון

9:20-10:05

שיעור שני

10:05-10:15

הפסקת אוכל

10:15-10:35

הפסקה גדולה

10:35-11:25

שיעור שלישי

11:25-12:10

שיעור רביעי

12:10-12:20

הפסקה

12:20-13:05

שיעור חמישי

13:05-13:10

הפסקה

13:10-13:55

שיעור שישי

13:55-14:05

הפסקה

14:05-14:40

שיעור שביעי

 

שינוי אחרון: 24/08/2014, 12:59