הפעלות ומשחקים להפגת מתח

הפעלות ומשחקים להפגת מתח

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/HatzarHamischakim/ לצפייה באתר האינטרנט